kies uw taalinleidingbezienswaardig in Oeufdorpen grenzend aan Oeufuitstapjes rond Oeufhistorische gebouwen in en rond Oeufopengestelde tuinen in en rond Oeufsport en ontspanningeten, drinken en inkopen doensporen van strijd, te bekijken, te bezoeken
in Oeuf
bezienswaardig in Oeuf

kaart: IGN


1

kerk
Van de kerk (eerste foto) is helaas alleen de toren echt oud (1609), het schip is in de Tweede Wereldoorlog door een bom verwoest en vervangen door nieuwbouw. Maar ook die eerdere kerk (tweede foto) was in zekere zin een noodvoorziening. Ooit stond de dorpskerk van Oeuf namelijk op de plaats van het huidige sportveld (Le Rietz). Nadat de troepen van Karel V in 1537 Oeuf grotendeels hadden verwoest is die kerk niet meer hersteld. In plaats daarvan werd de kloosterkapel elders in het dorp (illustratie onder) tot parochiekerk bestemd. De tekening van het klooster is afkomstig uit het Album de Croÿ en geeft de toestand in 1605 weer, toen de kloosterkapel dus al fungeerde als parochiekerk. Het dak lijkt al te zijn voorbereid op de toevoeging van een toren, die vier jaar later ook inderdaad werd gebouwd.
Niet ver van de kerk (vijftig meter oostwaarts) is vanaf de rue de l'Église kijkend naar het zuiden een flauwe onnatuurlijke glooiing in het landschap zichtbaar. Dit is een restant van wat ooit een motte féodale was, een primitief kasteel (nr. 3 op nevenstaande plattegrond) op een kunstmatige heuvel omringd door een (droge?) gracht (4) en voorzien van een omheining (rode stippellijn). Het oorspronkelijke klooster (1) en deze motte waren ondergronds verbonden. Er zou vanaf hier zelfs een ondergrondse verbinding zijn naar de Mont de Oeuf (halverwege de weg naar Willeman). Wat daar ook van zij, met het bombardement van 1944 is alles diep begraven.

Aan de westzijde van de kerk (ter hoogte van de rue d'Agerue nummer 11; nr. 6 op de plattegrond) is achter een coniferenhaag een soortgelijke, maar veel kleinere, heuvel zichtbaar (nog beter te zien vanaf het kerkhof). Dit is het restant van de windmolen, toebehorend aan het klooster, die hier tussen de dertiende en (begin) negentiende eeuw stond.


2

gemeentehuis/feestzaal
Het gemeentehuis en de feestzaal zijn samen gehuisvest in een modern gebouw achter de voormalige pastorie.

3

oorlogsmonument
Bij het oorlogsmonument wordt jaarlijks op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog (Armistice) herdacht. Op 8 mei is er een soortgelijke plechtigheid ter herinnering aan de geallieerde overwinning in de Tweede Wereldoorlog (Victoire). In het monument staan de namen van de oorlogslachtoffers uit Oeuf en buurdorp Guinecourt gebeiteld:

1914 - 1918
DUMETZ Victor
PRUVOST Edouard
MALINGUE Emile
LEBLANC Narcisse
LEBLANC Etienne
OUTREBON Henri
THUILLIER Marcel
THUILLIER Léandre
THUILLIER Martin
TRUFFIER Paul
VISCHERY Marcel
SELLIER Albert
MOUTON Aimé
GOURDIN Louis
SELLIER Emile
DUVAL Fernand
RAULT Georges
DANVIN Henri
RICHART Paul
RICHART Sosthène
POULAIN Augustin

1939 - 1945
PRUVOST Aimé
DOLIGEZ Michel
DEGOUVE Rémi
POMART Jean
SCHOTTER Emile (burgerslachtoffer)
LAMBERT Etienne (burgerslachtoffer)


4

sportveld
Waar lang geleden -tot zij in de zestiende eeuw werd verwoest- de dorpskerk stond is nu een sportveld. Het omvat een voetbalveld, een tennis- en een pétanquebaan. Ook is hier een kleine speeltuin. Het voetbalveld wordt veel gebruikt door de eigen voetbalclub van Oeuf. Het terrein kan ook overdwars worden gebruikt voor sixte, een variant van voetbal met zes spelers in plaats van elf.

5

bamboetuin
Een sieraad voor Oeuf is de bamboetuin van de heer en mevrouw Boucry. In hun Jardin des Collines (een verwijzing naar de tuin bij het keizerlijke zomerpaleis in Beijing) worden talloze bamboesoorten getoond die zich lenen voor het regionale klimaat. Daarnaast worden onder andere rozen en hortensia's getoond en verkocht.

6

school
De enige resterende school in Oeuf is bestemd voor jongens en meisjes tussen zes en negen jaar jaar. Jongere kinderen kunnen terecht in Beauvois, oudere in Linzeux. Middelbare scholen zijn er in Saint-Pol. Het schoolgebouw in Oeuf dateert van 1905 en huisvestte oorspronkelijk een meisjesschool. Voor de jongens was destijds de onderverdieping van het toenmalige gemeentehuis ingericht als school (rue de l'Église tegenover garage Schotter, de tekst MAIRIE is op dit pand nog slechts vaag zichtbaar).

7

calvaire rue de champs
Al in Keltische en Romeinse tijden was het gebruik kruispunten en splitsingen van wegen te markeren door de aanplant van bomen. In Oeuf is de arbre aux morts op het kruispunt richting Guinecourt (bij de watertoren) daarvan een goed voorbeeld. Later werden die bomen veelal vervangen door een christelijk kruisteken, een calvaire. Die aan de rue de Champs is één van de oudste in Oeuf.

8

calvaire royon
De calvaire Royon stamt uit de negentiende eeuw en staat op de plek waar de rue de Champs en de rue d'Humières samenkomen. Vroeger liep er vanaf dit punt ook nog een pad naar de calvaire Penet-Lefevre aan de rue de Beauvois.

9

nieuwe begraafplaats
De calvaire bij de nieuwe begraafplaats is modern (1988) en geïnspireerd door Bretonse voorbeelden. De maker is Guy Hoguet.

10

calvaire penet-lefevre
De calvaire Penet-Lefevre aan de rue de Beauvois is de oudste calvaire van Oeuf. Ook deze stond bij een splitsing van wegen maar daarvan is niets meer zichtbaar sinds het pad dat deze calvaire met de calvaire Royon verbond tot akker werd omgeploegd.

11

calvaire rue guilbert
De calvaire aan de rue Guilbert stamt net als de calvaire Royon uit de negentiende eeuw.

12

arbre aux morts
Aan de arbre aux morts hangt een kastje met daarin een madonna met kind. Het beeldje is betrekkelijk nieuw en vervangt het gestolen origineel. Volgens een inmiddels verdwenen traditie werd aan de voet van de boom een klein kruis bevestigd telkens als in het nabijgelegen Guinecourt iemand was gestorven.

© 2005 - 2010 Rob Zeldenrust, Oeuf-en-Ternois, France.